Levi Smith

Mountain Elegy
Mountain Elegy — 2005, Oil and Wax on Canvas, 4'x5'